ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

เขียนโดย
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์
เขียนเมื่อ
7 ก.ค. 2567 , 2 สัปดาห์ที่แล้ว
จำนวนการเข้าชม
7 ครั้ง

จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อชี้แจงแนวทางด้านการดำเนินงานและร่วมกับผู้ปกครองในการวางแผนจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

วันศุกร์ ที่ 21 เดือน มิถุนายน 2567
นำโดย ดร.เจษฎา เวียงพล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร “จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567” เพื่อชี้แจงแนวทางด้านการดำเนินงานและร่วมกับผู้ปกครองในการวางแผน
จัดการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

งานประชาสัมพันธ์ : ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์
เว็บไซต์ : sks.go.th
โทรศัพท์ : 043-840099