ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

เขียนโดย
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์
เขียนเมื่อ
7 ก.ค. 2567 , 2 สัปดาห์ที่แล้ว
จำนวนการเข้าชม
6 ครั้ง

ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อมีความเข้าใจแนวทางการพัฒนาการจัดประสบการณ์เรียนรู้ด้วยนวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย

วันอังคาร ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2567

ดร. เจษฎา เวียงพล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นางพิกุล หินวิเศษ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ นางสาวศรัญญา ขานหยู หัวหน้ากลุ่มบริหารงานแผนงานฯพร้อมด้วยคณะครู บุคลากร ร่วมต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อมีความเข้าใจแนวทางการพัฒนาการจัดประสบการณ์เรียนรู้ด้วยนวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย
งานประชาสัมพันธ์ : ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์
เว็บไซต์ : sks.go.th
โทรศัพท์ : 043-840099