คุณไอรดา บันลือเสียง ได้มอบทุนการศึกษา และเครื่องอุปโภค บริโภค มอบให้กับนักเรียนหน่วยบริการสมเด็จ

คุณไอรดา บันลือเสียง ได้มอบทุนการศึกษา และเครื่องอุปโภค บริโภค มอบให้กับนักเรียนหน่วยบริการสมเด็จ

เขียนโดย
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์
เขียนเมื่อ
28 มิ.ย. 2567 , 3 สัปดาห์ที่แล้ว
จำนวนการเข้าชม
5 ครั้ง

คุณไอรดา บันลือเสียง ได้มอบทุนการศึกษา และเครื่องอุปโภค บริโภค มอบให้กับนักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ หน่วยบริการสมเด็จ

วันพุธ ที่ 12 เดือน มิถุนายน 2567

คุณไอรดา บันลือเสียง ได้มอบทุนการศึกษา และเครื่องอุปโภค บริโภค มอบให้กับนักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ หน่วยบริการสมเด็จ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ หน่วยบริการสมเด็จ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมาณ โอกาสนี้