วันที่ 11-14 พฤษภาคม 2562 ดร.สุวรรณ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะครู

Posted by ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ on in รูปภาพกิจกรรม

วันที่ 11-14 พฤษภาคม 2562 ดร.สุวรรณ  บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์  พร้อมคณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ Quick win กิจกรรม การจัดระบบการคัดกรองและการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ เพื่อพัฒนาครูที่ดูแลระบบสารสนเทศ SET และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาสมรรถภาพเด็กแต่ละความพิการอย่างเต็มศักยภาพรายบุคคล จัดระหว่าง วันที่ 11-14 พฤษภาคม 2562 โดยมีสถานศึกษาในสังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3  จัด ณ ห้องประชุมหยาดผึ้ง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page

ยังไม่มีคอมเม้นนะครับ : Kopkap.in.th