วันที่ 8 มิถุนายน 2562 ดร.สุวรรณ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมโครงการอบรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

Posted by ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ on in รูปภาพกิจกรรม

วันที่ 8 มิถุนายน 2562 ดร.สุวรรณ  บัวพันธ์  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมโครงการอบรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา รายงานผลการประเมินคุณภาพต่อหน่วยงานต้นสังกัด  โดยมีนายเรืองเวช ผาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล เป็นประธานในพิธี และนายคูณ  นามบุรินทร์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ จังหวัดนนทบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

 

 

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page

ยังไม่มีคอมเม้นนะครับ : Kopkap.in.th