พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567

วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2567 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์และสืบสานระเพณีอันดีงามให้กับนักเรียน ได้แสดงออกถึงความเคารพรัก ความกตัญญูกตเวที ต่อครูผู้มีพระคุณ

กิจกรรม

  • วันที่ 13 มิ.ย. 2567
  • โพสต์โดย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์
  • การดู 2 10 ครั้ง