วันที่ 30 กันยายน 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ รับการนิเทศ ติดตาม กำกับการจัดการเรียนการสอน ตามมาตรการสถานการณ์โควิดของสถานศึกษา จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

Posted by ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ on in รูปภาพกิจกรรม

วันที่ 30 กันยายน 2564 ดร.สุวรรณ  บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์  มอบหมาย ให้ นางสาวคุณาพร  บัวพันธ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์  และนางกุลทวี  พลขันธ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์  พร้อมคณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์          รับการนิเทศ ติดตาม กำกับการจัดการเรียนการสอน ตามมาตรการสถานการณ์โควิดของสถานศึกษา ซึ่งนำโดยท่านศน. ชุมพล นิยมวรรณ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะบุคลากรจากศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เบื้องต้นได้รับคำแนะนำในการดำเนินการก่อนเปิดภาคเรียน และได้รับคำชื่นชมในการบริหารจัดการด้านสถานที่ ด้านความพร้อมของบุคลากร และด้านการเรียนการสอน ทั้งนี้ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับมอบน้ำยาทำความสะอาด จากศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page

ยังไม่มีคอมเม้นนะครับ : Kopkap.in.th