ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดอบรมการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ และสามารถนำแผนไปพัฒนาได้ตรงตามศักยภาพของนักเรียนแต่ละบุคคล

Posted by ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ on in รูปภาพกิจกรรม

วันที่ 22-26 เมษายน 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดอบรมการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ และสามารถนำแผนไปพัฒนาได้ตรงตามศักยภาพของนักเรียนแต่ละบุคคล ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

 

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page

ยังไม่มีคอมเม้นนะครับ : Kopkap.in.th