วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.สุวรรณ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์มอบหมายให้ นางปนัดดา อามาตย์สมบัติ ครูชำนาญการพิเศษ นายบัญชา ขัณฑ์ชลา ครูชำนาญการ

Posted by ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ on in รูปภาพกิจกรรม

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.สุวรรณ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นางปนัดดา อามาตย์สมบัติ ครูชำนาญการพิเศษ นายบัญชา ขัณฑ์ชลา ครูชำนาญการ เข้าร่วมโครงการเฝ้าระวังและป้องกันการกระทำความรุนแรงต่อสตรีพิการและเด็กหญิงพิการจังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 11 -12 กุมภาพันธ์ 2563 โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ณ โรงแรมชาร์ลองบูทรีค จังหวัดกาฬสินธุ์

 

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page

ยังไม่มีคอมเม้นนะครับ : Kopkap.in.th