วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ได้จัดกิจกรรม “วันลอยกระทง ประจำปี 2562” โดยมี ดร.สุวรรณ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี

Posted by ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ on in รูปภาพกิจกรรม

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ได้จัดกิจกรรม “วันลอยกระทง ประจำปี 2562” โดยมี ดร.สุวรรณ  บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ตระหนักต่อความสำคัญของขนบธรรมเนียมประเพณีไทย แก่คณะครู บุคลากร และนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์  ทำให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น การประดิษฐ์กระทง ทำให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page

ยังไม่มีคอมเม้นนะครับ : Kopkap.in.th