วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการขอรับ สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการ ปีการศึกษา 2562

Posted by ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ on in รูปภาพกิจกรรม

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการ ปีการศึกษา 2562  จัดให้กลุ่มเป้าหมายโรงเรียนเรียนร่วมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์  โดยมี ดร.สุวรรณ  บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการและบรรยายพิเศษ  นางสาวศรัญญา  ขานหยู ครูชำนาญการ กล่าวรายงานโครงการ ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

 

 

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page

ยังไม่มีคอมเม้นนะครับ : Kopkap.in.th