โครงการเก้าอี้สุขาพาสุข | 18-7-60

Posted by Tawisa on in รูปภาพกิจกรรม

โครงการเก้าอี้สุขาพาสุข

      มอบเก้าอี้สุขาพาสุขสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 500 ชุด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โดย : บริษัทเกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จำกัด คุณสมาน-คุณเพียงเพ็ญ คุณากรไพบูลย์ศิริ มอบให้เป็นครั้งที่ 65 (มอบเป็นจังหวัดที่ 68) ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 18 กรกฎาคม 2560

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page

ยังไม่มีคอมเม้นนะครับ : Kopkap.in.th