โครงการอบรมสร้างอาชีพเพาะเห็ดเพื่อการดำรงชีพอย่างยั่งยืน

Posted by Tawisa on in รูปภาพกิจกรรม

     

       ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมสร้างอาชีพเพาะเห็ดเพื่อการดำรงชีพอย่างยั่งยืน โดยศูนย์บริการคนพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่ออบรมให้ความรู้ความเข้าใจและทักษะกระบวนการเกี่ยวกับวิธีการเพาะเห็ดให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ  ในวันที่ 26-27 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

 

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page

ยังไม่มีคอมเม้นนะครับ : Kopkap.in.th