วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธ์ุ

Posted by ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ on in รูปภาพกิจกรรม

วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2564 นายสุวรรณ  บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นางสาวคุณาพร  บัวพันธ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ นางกลุทวี  พลขันธ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ และหัวหน้ากลุ่มงานเข้าร่วมประชุมการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธ์ุ ผ่านระบบ Google Meet  เวลา 08.00 – 12.00 น. เพื่อรายงานนโยบายการตรวจราชการฯ ต่อนายพัฒนะ  พัฒนทวีดล  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

 

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page

ยังไม่มีคอมเม้นนะครับ : Kopkap.in.th