ห้องแรกรับ

Posted by Tawisa on

 839 ยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์,  2 ยอดผู้เข้าชมวันนี้

ห้องแรกรับ

      ห้องแรกรับ หมายถึง ห้องเรียนที่ผู้เรียนมาสมัคร ครูทำหน้าที่ในการซักถามประวัติจากพ่อแม่ คัดกรอง ประเมินความสามารถพื้นฐานโดยทีมนักสหวิชาชีพ ประกอบด้วย ครูกายภาพบำบัด ครูกิจกรรมบำบัด ครูการศึกษาพิเศษ นักจิตวิทยา จากนั้นจะได้รับการปรับพฤติกรรมผ่าน กิจกรรม เทคนิค วิธีการที่หลากหลายเพื่อเป็นการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มตามศักยภาพของเด็กพิการ

ยังไม่มีคอมเม้นนะครับ : Kopkap.in.th

The comments are closed.