ห้องออทิสติก

Posted by Tawisa on

 580 ยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์,  1 ยอดผู้เข้าชมวันนี้

ห้องออทิสติก

    ห้องออทิสติก คือ ห้องเรียนสำหรับเด็กออทิสติกที่ถูกส่งต่อมาจากห้องแรกรับ ครูจำทำหน้าที่ประเมินความสามารถเบื้องต้น ประชุมวางแผนกับผู้ปกครองในการช่วยเหลือและพัฒนา จากนั้นเด็กออทิสติกจะได้รับการฝึกผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่เด็กออทิสติกจะได้เรียนรู้ในห้องเรียน ระยะแรกอาจเป็นกิจกรรมเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของเด็ก ก่อนจะพัฒนาสู่การสอนทักษะเบื้องต้นทางสังคมและเนื้อหาวิชาการต่อไป การเรียนรู้เรื่องการเรียงลำดับเหตุการณ์ การใช้ชีวิตประจำวัน การช่วยเหลือและดูแลตนเอง เป็นเรื่องที่ครูสามารถสอนร่วมไปกับการเรียนในห้องได้เพราะเป็นการดำเนินชีวิตประจำวันของทุกคนในห้องเรียน

ยังไม่มีคอมเม้นนะครับ : Kopkap.in.th

The comments are closed.