สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่ ปี 2560

Posted by ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ on in Uncategorized

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในร.9 พระราชทานคำขวัญวันแม่ ปี 2560

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปี 2560

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปี 2560 เพื่ออัญเชิญลงหนังสือวันแม่แห่งชาติ ปี 2560 ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดังนี้

            สอนให้ลูก เรียนรู้ สู้ปัญหา           
 พัฒนา ด้วยตน จนเติบใหญ่
        เพราะคนแกร่ง จะก้าว ได้ยาวไกล      
 เพื่อมาเป็น กำลังไทย ให้แข็งแรง

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page

ยังไม่มีคอมเม้นนะครับ : Kopkap.in.th