วันที่ 25 มกราคม พ. ศ. 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพผู้บริหาร ครูและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ CAPER มาใช้ในการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กพิการในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด กิจกรรมที่ 1 (รุ่นที่ 4)

Posted by ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ on in รูปภาพกิจกรรม

วันที่ 25 มกราคม พ. ศ. 2565 ดร.สุวรรณ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพผู้บริหาร ครูและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ CAPER มาใช้ในการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กพิการในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด กิจกรรมที่ 1 (รุ่นที่ 4) ให้กับบุคลากรทางการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษ ภาคกลาง จำนวน 19 จังหวัด เพื่อให้ได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสม ทั่วถึงและมีคุณภาพ ภายใต้การสนับสนุนโครงการจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษโดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชัยพร พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี นายอมร เผ่าเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม ร่วมกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ โดยมี ผศ.ชุมศักดิ์ ศรีบุญเรือง ผศ.ธนันชัย คำเกตุ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางสาวศรัญญา ขานหยู ตำแหน่งครูชำนาญการ และนายธีรยุทธ คุณสุข ตำแหน่งครูผู้สอน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม โดยการประชุมครั้งนี้ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page

ยังไม่มีคอมเม้นนะครับ : Kopkap.in.th