วันที่ 17 มกราคม 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการขอรับสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการและมอบคูปองการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

Posted by ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ on in รูปภาพกิจกรรม

วันที่ 17 มกราคม 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการขอรับสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการและมอบคูปองการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ให้กับโรงเรียนเรียนร่วมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี ดร.สุวรรณ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ พร้อมด้วย นางกุลทวี พลขันธ์ รองผู้อำนวยการฯ นางสาวศรัญญา ขานหยู ครูชำนาญการ เป็นผู้ชี้แจงแนวทางการขอรับสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกฯ ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page

ยังไม่มีคอมเม้นนะครับ : Kopkap.in.th