วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2564 “คนพิการร่วมนำการเปลี่ยนแปลงเพื่อการเข้าถึงโดยสะดวกถ้วนหน้า สู่โลกใหม่ หลังโควิด-19 อย่างยั่งยืน “

Posted by ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ on in รูปภาพกิจกรรม

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.สุวรรณ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นางกุลทวี พลขันธ์ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะครู บุคลากร เข้าร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2564 “คนพิการร่วมนำการเปลี่ยนแปลงเพื่อการเข้าถึงโดยสะดวกถ้วนหน้า สู่โลกใหม่ หลังโควิด-19 อย่างยั่งยืน ” โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมจัดบูทนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยได้รับเกียรติจากนายปราชญา อุ่นเพชรวรากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในครั้งนี้ นางสาวอุบรักษ์ ศิริกุล แสบงบาล อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ โรงแรมชาร์ลองบูทรีค อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page

ยังไม่มีคอมเม้นนะครับ : Kopkap.in.th