วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมนำเสนอการการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ภาคเรียนที่ 2/2564

Posted by ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ on in รูปภาพกิจกรรม

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ดร.สุวรรณ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นางกุลทวี พลขันธ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมนำเสนอการการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ภาคเรียนที่ 2/2564 ในเขตพื้นที่ตรวจราชการที่ 12 โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายพัฒนะ พัฒนทวีดล) ณ ห้องฟ้าแดดสงยาง ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page

ยังไม่มีคอมเม้นนะครับ : Kopkap.in.th