วันที่ 10 มกราคม 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2562 ให้กับเด็กออทิสติกและเด็กพิการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพให้กับเด็กและเยาวชนพิการ

Posted by ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ on in รูปภาพกิจกรรม

        วันที่ 10 มกราคม 2563 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2562 ให้กับเด็กออทิสติกและเด็กพิการ จำนวน 137 ทุน ทุนละ 5,000 บาท เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนพิการให้ตรงตามความจำเป็นเฉพาะบุคคล ผู้ปกครองเด็กออทิสติกและเด็กพิการที่ได้รับทุนการศึกษา ต่างรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นอย่างยิ่ง ที่ทรงเห็นความจำเป็นและความต้องการพิเศษทางการศึกษาที่มีต่อการดำรงชีวิตของผู้พิการ ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆให้สามารถอยู่ร่วมกับคนปกติในสังคมอย่างมีความสุข
        นายสุวรรณ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่มทรงมีพระกรุณาธิคุณประทานทุนมูลนิธิคุณพุ่มเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนพิการให้ตรงตามความจำเป็นเฉพาะบุคคล โดยให้ศูนย์การศึกษาพิเศษดำเนินการจัดสรรทุนการศึกษาแก่เด็กพิการในปีการศึกษา 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์              จึงได้จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับเด็กออทิสติกและเด็กพิการของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 137 ทุน
ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์


 

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page

ยังไม่มีคอมเม้นนะครับ : Kopkap.in.th