วิสัยทัศน์

Posted by Tawisa on

วิสัยทัศน์

 

   “มุ่งมั่นพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นสถานศึกษาที่มีความเข้มแข็ง ทันสมัย เป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชน โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพคนพิการให้ได้ใช้ศักยภาพของตนพร้อมก้าวสู่สังคมของคนปกติ และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข”

ยังไม่มีคอมเม้นนะครับ : Kopkap.in.th

The comments are closed.