วันที่ 9-10 มีนาคม 2565 ประเมินการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

Posted by ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ on in รูปภาพกิจกรรม

วันที่ 9-10 มีนาคม 2565 ดร.สุวรรณ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานคณะกรรมการการประเมินการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย พร้อมด้วยนายเรืองเวช ผาสุข กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินางปนัดดา อามาตย์สมบัติ ครูชำนาญการพิเศษ เป็นกรรมการประเมินในการปฏิบัติงาน การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ซึ่งมีบุคลากรเข้ารับการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 จำนวน 2 ราย ครั้งที่ 3 จำนวน 10 ราย พร้อมทั้งให้คำแนะนำการพัฒนาตนเองให้เป็นครูมืออาชีพ ไม่ใช่เป็นเพียงอาชีพครู และชี้แนะแนวทางการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครูร่วมรับชมการนำเสนอการแสดงผลงานทางวิชาการ การประเมินในครั้งนี้ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page

ยังไม่มีคอมเม้นนะครับ : Kopkap.in.th