วันที่ 9 สิงหาคม 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้ารับการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาในสังกัด สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ

Posted by ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ on in รูปภาพกิจกรรม

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดย ดร.สุวรรณ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุขุมวรัชญ์ อัครเศรษฐัง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นางสาวคุณาพร บัวพันธ์ นางกุลทวี พลขันธ์ รองผู้อำนวยการ พร้อมคณะครูบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้ารับการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาในสังกัด สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ เพื่อการพิจารณาระบบกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพของสถานศึกษา ผ่านทางระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page

ยังไม่มีคอมเม้นนะครับ : Kopkap.in.th