วันที่ 9 มีนาคม 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2563 แก่เด็กออทิสติกชนิดรุนแรงและยากจน

Posted by ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ on in รูปภาพกิจกรรม

วันที่ 9 มีนาคม 2564 ดร.สุวรรณ  บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์  นางสาวคุณาพร  บัวพันธ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์  นางกุลทวี  พลขันธ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์  พร้อมคณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์   จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2563 แก่เด็กออทิสติกชนิดรุนแรงและยากจน และเด็กพิการรุนแรงที่มีฐานะยากจนและขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับการจัดสรรทุนสนับสนุนการศึกษาจากมูลนิธิคุณพุ่ม โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จำนวน 137 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมทั้งสิ้น 685,000 บาท โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มในครั้งนี้

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page

ยังไม่มีคอมเม้นนะครับ : Kopkap.in.th