วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ดร.สุวรรณ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้ารับการ ลงพื้นที่ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 12

Posted by ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ on in รูปภาพกิจกรรม

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ดร.สุวรรณ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนางกุลทวี พลขันธ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้ารับการ ลงพื้นที่ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 12 เพื่อติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระยะที่ 2 ณ ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page

ยังไม่มีคอมเม้นนะครับ : Kopkap.in.th