วันที่ 8 มีนาคม 2565 ดร.สุวรรณ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมเป็นกรรมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ ของนางสาวนฤมล โสภาชัย ตำแหน่ง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

Posted by ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ on in รูปภาพกิจกรรม

วันที่ 8 มีนาคม 2565 ดร.สุวรรณ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมิน 2 ท่าน ได้แก่ ดร.ภิญญา ใจมาลัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น นางสุภัคร ภูจริต รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล ร่วมเป็นกรรมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ ของนางสาวนฤมล โสภาชัย ตำแหน่ง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการปฏิบัติงานจัดการเรียนการสอนสายงานครูผู้สอน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ว17 โดยการประเมินในครั้งนี้ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด ณ ห้องเรียนรู้ 1 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page

ยังไม่มีคอมเม้นนะครับ : Kopkap.in.th