วันที่ 5 เมษายน 2565 ดร.สุวรรณ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะบุคลากร ให้การต้อนรับท่านดร.สุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

Posted by ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ on in รูปภาพกิจกรรม

วันที่ 5 เมษายน 2565 ดร.สุวรรณ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะบุคลากร ให้การต้อนรับท่าน ดร.สุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมรายงานสรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายฯ เร่งด่วน ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี ดร.สุภชัย จันปุ่ม รองศึกษาธิการภาค 7 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 12 พร้อมคณะร่วมรับฟังรายงานผลการปฏิบัติงานและติดตามผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 12 ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page

ยังไม่มีคอมเม้นนะครับ : Kopkap.in.th