วันที่ 5 สิงหาคม 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการตรวจเยี่ยมผ่านทางระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำปี พ.ศ. 2564

Posted by ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ on in รูปภาพกิจกรรม

วันที่ 5 สิงหาคม 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดย ดร.สุวรรณ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุขุมวรัชญ์ อัครเศรษฐัง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสาวคุณาพร บัวพันธ์ รองผู้อำนวยการ นางกุลทวี พลขันธ์ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยตัวแทนผู้ปกครอง และคณะครู
เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการตรวจเยี่ยมผ่านทางระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำปี พ.ศ. 2564 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) สมศ. ภายใต้สถานการณ์ Covid-19 ครั้งที่ 1/2564 โดยมีคณะกรรมการประเมินได้แก่ 1.นายสุรัตน์ บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี ประธานกรรมการ นายสุพล บุญธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง กรรมการ และนางสาวฐาปณีย์ โลพันดุง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดจันทบุรี กรรมการและเลขานุการ เป็นคณะกรรมการประเมินฯในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page

ยังไม่มีคอมเม้นนะครับ : Kopkap.in.th