วันที่ 5 มิถุนายน 2562 ดร.สุวรรณ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2562 ให้กับข้าราชการครูและบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

Posted by ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ on in รูปภาพกิจกรรม

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 ดร.สุวรรณ  บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2562 ให้กับข้าราชการครูและบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อชี้แจงกรอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน มอบหมายภาระกิจงาน พร้อมติดตามผลการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

 

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page

ยังไม่มีคอมเม้นนะครับ : Kopkap.in.th