วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 ดร.สุวรรณ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับเชิญเข้าร่วมรายการ สายใย กศน.

Posted by ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ on in รูปภาพกิจกรรม

วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 ดร.สุวรรณ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับเชิญเข้าร่วมรายการ สายใย กศน. ตอน ความร่วมมือในการจัดและส่งเสริมการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการหรือ ETV CHANNEL หรือ www.etvthai.tv รายการที่เป็นสื่อกลางเชื่อมโยงในเรื่องของนโยบายการจัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยไปสู่การปฏิบัติทำงานเพื่อที่จะให้ผู้ที่ด้อยพลาดและขาดโอกาสทางการศึกษาได้รับโอกาสทางการศึกษา “คนพิการ” ซึ่งออกอากาศวันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤษภาคม 2565 ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) ได้นำเสนอ การจัดและส่งเสริมการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษโดย ท่าน ผอ.ณัฐกฤตา พึ่งสุข ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กลุ่มเป้าหมายพิเศษ และท่าน ดร.สุวรรณ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ในบทบาทภารกิจของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษและศูนย์การศึกษาพิเศษในการมีส่วนร่วมในการจัดการส่งเสริมการศึกษาตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page

ยังไม่มีคอมเม้นนะครับ : Kopkap.in.th