วันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนและการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน

Posted by ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ on in รูปภาพกิจกรรม

วันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดย นายสุวรรณ  บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์  เป็นประธานในพิธี พร้อมกับนางสาวคุณาพร บัวพันธ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์  นางกุลทวี  พลขันธ์  รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์   จัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนและการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน โดย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ มีการจัดการเรียนการสอนตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ จึงได้มีการเตรียมความพร้อมให้กับครูบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ในเรื่องการจัดกระบวนการเรียนการสอนตามแนวทางการศึกษาวอลดอร์ฟและการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยมีนางสาวศรัญญา  ขานหยู ครูชำนาญการ เป็นวิทยาบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากรในครั้งนี้  ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page

ยังไม่มีคอมเม้นนะครับ : Kopkap.in.th