วันที่ 3 กันยายน 2565 ดร.สุวรรณ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “พ.ร.บ. การศึกษาใหม่ มัธยมศึกษาไทยต้องไปต่อ” และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 (ครั้งที่ 51)

Posted by ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ on in รูปภาพกิจกรรม

วันที่ 3 กันยายน 2565 ดร.สุวรรณ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “พ.ร.บ. การศึกษาใหม่ มัธยมศึกษาไทยต้องไปต่อ” และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 (ครั้งที่ 51) ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 3 กันยายน 2565 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ในการนี้ ดร.สุวรรณ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับรางวัล “ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น” ประจำปี 2565 จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page

ยังไม่มีคอมเม้นนะครับ : Kopkap.in.th