วันที่ 29 ตุลาคม 2563 นายสุวรรณ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะครู บุคลากร ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3

Posted by ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ on in รูปภาพกิจกรรม

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 นายสุวรรณ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์  พร้อม นางสาวคุณาพร  บัวพันธ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์  นางกุลทวี  พลขันธ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะครู บุคลากร ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา ในโอกาสที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงานตามโครงการศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาให้แก่ครูและบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาตนเองและนำไปปฏิบัติด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนเด็กพิการให้มีคุณภาพ โดยมีการเยี่ยมชมห้องเรียนต่างๆภายในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะครู บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมให้การต้อนรับ

 

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page

ยังไม่มีคอมเม้นนะครับ : Kopkap.in.th