วันที่ 28 ตุลาคม 2564 ดร. สุวรรณ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ต้อนรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอยางตลาด พร้อมคณะ เพื่อให้ข้อมูลในการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน (on site)ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

Posted by ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ on in รูปภาพกิจกรรม

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 ดร. สุวรรณ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นางสาวคุณาพร บัวพันธ์ รองผู้อำนวยการฯ นางกุลทวี พลขันธ์ รองผู้อำนวยการฯ และคณะครูร่วมต้อนรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอยางตลาด พร้อมคณะ เพื่อให้ข้อมูลในการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน (on site)ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

 

 

 

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page

ยังไม่มีคอมเม้นนะครับ : Kopkap.in.th