วันที่ 27-29 พย.64 นางสาวพิณทิพย์ สีลาแยง และนางสาวดวงกมล เกียนนอก ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์เข้าร่วมอบรมโครงการศิลปะด้านใน (ระยะที่ 2) ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านรัก กรุงเทพมหานคร

Posted by ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ on in รูปภาพกิจกรรม

วันที่ 27-29 พย.64 นางสาวพิณทิพย์ สีลาแยง และนางสาวดวงกมล เกียนนอก ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์เข้าร่วมอบรมโครงการศิลปะด้านใน (ระยะที่ 2) ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อให้บุคลากรได้เครือข่ายการทำงานเกี่ยวกับการศึกษาวอลดอร์ฟ และได้กิจกรรมดีๆ มาขยายผลกับคณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ต่อไป

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page

ยังไม่มีคอมเม้นนะครับ : Kopkap.in.th