วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2562

Posted by ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ on in รูปภาพกิจกรรม

วันที่ 27 มิถุนายน 2562  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดพิธีไหว้ครู โครงการกิจกรรมนักเรียน  กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์และสืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีของชาติไทย และส่งเสริมให้นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร แสดงความเคารพความกตัญญูกตเวที ต่อครูผู้มีพระคุณ ระลึกถึงพระคุณครู ผู้สั่งสอนศิษย์ โดยมี ดร.สุวรรณ  บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี จัด ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

 

 

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page

ยังไม่มีคอมเม้นนะครับ : Kopkap.in.th