วันที่ 27 กันยายน 2564 ดร.สุวรรณ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ นางสาวคุณาพร บัวพันธ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ นางกุลทวี พลขันธ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

Posted by ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ on in รูปภาพกิจกรรม

วันที่ 27 กันยายน 2564 ดร.สุวรรณ  บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์  นางสาวคุณาพร  บัวพันธ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์  นางกุลทวี  พลขันธ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์  พร้อมคณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์   จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2564 แก่เด็กออทิสติกชนิดรุนแรงและยากจน และเด็กพิการรุนแรงที่มีฐานะยากจนและขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับการจัดสรรทุนสนับสนุนการศึกษาจากมูลนิธิคุณพุ่ม โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จำนวน 137 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมทั้งสิ้น 685,000 บาท  และเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19 ) จึงได้มีผู้แทนของเด็กพิการและเด็กออทิสติก และผู้ปกครองมารับมอบทุนการศึกษาเบื้องหน้าพระรูปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จำนวน 5 ราย และที่เหลือได้โอนเข้าบัญชีผู้ปกครองแล้ว โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มในครั้งนี้  ได้กล่าวกับเด็กและผู้ปกครอง ที่ได้รับมอบทุนการศึกษาในมูลนิธิคุณพุ่มประจำปีการศึกษา 2564 ในครั้งนี้ว่า ขอให้ผู้ปกครอง นำทุนการศึกษานี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้เด็กกลุ่มนี้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ขอให้กำลังใจ ให้ทุกคนมีความอดทนมุ่งมั่นพัฒนาบุตรหลานให้มีศักยภาพและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page

ยังไม่มีคอมเม้นนะครับ : Kopkap.in.th