วันที่ 27กรกฎาคม 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2565

Posted by ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ on in รูปภาพกิจกรรม

วันที่ 27กรกฎาคม 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ โดย ดร.สุวรรณ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2565 แก่เด็กออทิสติก เด็กพิการรุนแรงที่มีฐานะยากจนและขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับการจัดสรรทุนสนับสนุนการศึกษาจากมูลนิธิคุณพุ่ม โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จำนวน 137 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมทั้งสิ้น 685,000บาท ทั้งนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ และกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อคนทั้งมวล “สานสายใยร่วมใบบุญ” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีและเป็นผู้แทนพระองค์มอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มในครั้งนี้

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page

ยังไม่มีคอมเม้นนะครับ : Kopkap.in.th