วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ หน่วยบริการกมลาไสย ร่องคำ ฆ้องชัย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

Posted by ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ on in ข่าวกิจกรรมหน่วยบริการ 18 อำเภอ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ หน่วยบริการกมลาไสย ร่องคำ ฆ้องชัย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาด ศาสนสถาน โบราณสถาน ณ โบราณสถานเมืองฟ้าแดดสงยางพระธาตุยาคู ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page

ยังไม่มีคอมเม้นนะครับ : Kopkap.in.th