วันที่ 24 สิงหาคม 2565 ดร.สุวรรณ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้การต้อนรับผู้บริหารคณาจารย์ จากสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

Posted by ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ on in รูปภาพกิจกรรม

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 ดร.สุวรรณ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ นางสาวคุณาพร บัวพันธ์รองผู้อำนวยการ ฯ พร้อมคณะครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดจังหวัดกาฬสินธุ์ให้การต้อนรับผู้บริหารคณาจารย์ จากสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในโอกาสที่มาศึกษาดูงาน ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนเด็กพิการให้มีคุณภาพ โดยได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของห้องเรียนต่างๆภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ทุกห้องเรียน

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page

ยังไม่มีคอมเม้นนะครับ : Kopkap.in.th