วันที่ 24 สิงหาคม 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564

Posted by ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ on in รูปภาพกิจกรรม

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 นายสุวรรณ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ นางสาวคุณาพร บัวพันธ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ นางกลุทวี พลขันธ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมด้วย นางสาวนพกนก บุรุษนันทน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ นายเสกสรรค์ เขียวไกร รองผู้อำนวยการ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 นายทองสุข พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดครองวิทยาคาร นางสมจิตร ใกล้ฝน ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลตำบลนาจารย์ พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 พร้อมตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการประเมินฯ ผ่านระบบ Google Meet ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page

ยังไม่มีคอมเม้นนะครับ : Kopkap.in.th