วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ดร.สุวรรณ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้คณะครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมอบรมผู้ฝึกสอนโครงการนักกีฬาอนุชนสเปเชียลโอลิมปิคไทย

Posted by ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ on in รูปภาพกิจกรรม

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ดร.สุวรรณ  บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้คณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมอบรมผู้ฝึกสอนโครงการนักกีฬาอนุชนสเปเชียลโอลิมปิคไทย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กวัย 2-7 ปี  ในกลุ่มเด็กที่บกพร่องทางสติปัญญา และกลุ่มเด็กปกติทั่วไป ด้วยกิจกรรมการเล่น(play)ที่ประกอบการเคลื่อนไหวและส่งเสริมอยู่ร่วมกันในสังคม โดยมี นางวิชุดา โชคภูเขียว รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น กล่าวเปิดโครงการอบรม ณ ห้องประชุมนพเก้า ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น

 

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page

ยังไม่มีคอมเม้นนะครับ : Kopkap.in.th