วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้บริหาร ครู และผู้ที่เกี่ยวข้องในการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ CAPERมาจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กพิการในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด

Posted by ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ on in รูปภาพกิจกรรม

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้บริหาร ครู และผู้ที่เกี่ยวข้องในการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ CAPERมาจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กพิการในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด วันที่ 24-27 พฤศจิกายน พ.ศ.2564ดร.สุวรรณ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้บริหาร ครูและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ CAPER มาจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กพิการในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด (กิจกรรมที่1) ศูนย์การศึกษาพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับการจัดอบรมโครงการดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จารี ทองคำ ผศ.ธนันชัย คำเกตุผศ.ชุมศักดิ์ สีบุญเรือง อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางสาวศรัญญา ขานหยู ตำแหน่งครูชำนาญการ และนายธีรยุทธ คูณสุขตำแหน่งครูผู้สอน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาพสินธุ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page

ยังไม่มีคอมเม้นนะครับ : Kopkap.in.th