วันที่ 22-23 สิงหาคม 2565 ดร.สุวรรณ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานคณะกรรมการการประเมินการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

Posted by ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ on in รูปภาพกิจกรรม

วันที่ 22-23 สิงหาคม 2565 ดร.สุวรรณ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานคณะกรรมการการประเมินการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย พร้อมด้วยนายเรืองเวช ผาสุข กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และนางปนัดดา อามาตย์สมบัติ ครูชำนาญการพิเศษ เป็นคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงาน การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ซึ่งมีบุคลากรเข้ารับการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 จำนวน 10 รายครั้งที่ 1 จำนวน 8 ราย พร้อมทั้งให้คำแนะนำการพัฒนาตนเองในด้านการจัดการเรียนการสอน การมีส่วนร่วมในการทำงาน และชี้แนะแนวทางการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครูร่วมรับชมการนำเสนอและการแสดงผลงานทางวิชาการ ที่มีผลการพัฒนางานเป็นที่ประจักษ์เเละโดดเด่น อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page

ยังไม่มีคอมเม้นนะครับ : Kopkap.in.th