วันที่ 2 สิงหาคม 2565 ดร.สุวรรณ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นางกุลทวี พลขันธ์ รองผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมรับการติดตามแนวทางการ ดำเนินการของสถานีแก้หนี้ระดับจังหวัดกาฬสินธุ์

Posted by ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ on in รูปภาพกิจกรรม

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 ดร.สุวรรณ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นางกุลทวี พลขันธ์ รองผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมรับการติดตามแนวทางการ ดำเนินการของสถานีแก้หนี้ระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมดร.สุภชัย จันปุ่ม ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 12 เพื่อติดตามการดำเนินการของสถานีแก้หนี้ระดับจังหวัด เขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษา โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีตัวแทนหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ห้องประชุมโปงลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page

ยังไม่มีคอมเม้นนะครับ : Kopkap.in.th