วันที่ 2 ธันวาคม 2564 ดร.สุวรรณ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นางกุลทวี พลขันธ์ รองผู้อำนวยการฯ นางปนัดดา อามาตย์สมบัติ หัวหน้างานนิเทศ และคณะกรรมการนิเทศ ได้ดำเนินการนิเทศ

Posted by ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ on in รูปภาพกิจกรรม

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 ดร.สุวรรณ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นางกุลทวี พลขันธ์ รองผู้อำนวยการฯ นางปนัดดา อามาตย์สมบัติ หัวหน้างานนิเทศ และคณะกรรมการนิเทศ ได้ดำเนินการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานของหน่วยบริการฆ้องชัย และหน่วยบริการร่องคำ เพื่อติดตามการดำเนินงานการปฏิบัติงานของหน่วยบริการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน (On site) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

 

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page

ยังไม่มีคอมเม้นนะครับ : Kopkap.in.th