วันที่ 2 กันยายน 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนการบริหารจัดการการศึกษา เชื่อมโยงการพัฒนาพื้นที่สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางการศึกษา

Posted by ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ on in รูปภาพกิจกรรม

วันที่ 2 กันยายน 2565 ดร.สุวรรณ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นางกุลทวี พลขันธ์รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย คณะครู เข้าร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนการบริหารจัดการการศึกษา เชื่อมโยงการพัฒนาพื้นที่สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางการศึกษา โดยมี นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีและมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้ ในกิจกรรมดังกล่าวศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับรางวัลเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติ 2 ท่าน 1.ดร.สุวรรณ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษาปฐมวัย ด้านการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษ ระดับจังหวัด ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2.นางสาวอัญชิสา ชำนาญ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษาปฐมวัยด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ ระดับจังหวัด ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมเอนกประสงค์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page

ยังไม่มีคอมเม้นนะครับ : Kopkap.in.th