วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 256 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมเป็นวิทยากร “โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC-Youth Counselor) โรงเรียนอนุกูลนารี ประจำปีการศึกษา 2565”

Posted by ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ on in รูปภาพกิจกรรม

วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ดร.สุวรรณ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมาย
นางสาวจินตนา แก้วพรม ครูผู้ช่วย นางสาวพนิดา ภูขันสูง ครูพี่เลี้ยง ร่วมเป็นวิทยากร “โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของ
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC-Youth Counselor) โรงเรียนอนุกูลนารี ประจำปีการศึกษา 2565” ให้กับนักเรียนแกนนำ/ตัวแทนนักเรียน
เพื่อนที่ปรึกษา (YC) ประจำห้องเรียน ม.1 – ม.6 และนักเรียนชุมนุม YC จำนวน 250 คน โดยมีนายเอกรักษ์ สารปรัง ผู้อำนวยการ
โรงเรียนอนุกูลนารี คณะผู้บริหาร คุณครู ร่วมเปิดกิจกรรม ณ หอประชุมโรงเรียนอนุกูลนารี อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page

ยังไม่มีคอมเม้นนะครับ : Kopkap.in.th